Innkalling til kretsting 2023

Postet av Vestland Bedriftsidrettskrets den 17. Mar 2023


Til: 

Medlemslag i Vestland Bedriftsidrettskrets Bergen 16.03.2023


INNKALLING TIL KRETSTING 2023

Vi har gleden av å invitere til Kretsting for perioden 2021-2022

Onsdag den 26.april 2023

Tinget avholdes på Idrettens Hus, Brann stadion

Kretstinget er kretsens høyeste myndighet. Kretstinget velger kretsens styre, godkjenner regnskapet og budsjettet, fastsetter medlemskontingent og behandler innkomne saker.

Kretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom tingene. Alle ordinære bedriftsidrettslag og enklere bedriftsidrettslag har stemmerett på kretstinget etter følgende fordeling:

Representasjon på Kretstinget:

I henhold til Norges Bedriftsidrettsforbunds lover, og VBIK’s lover, har følgende stemmerett på Kretstinget:

o Bedriftsidrettslag inntil 50 medlemmer: 2 representanter

o Bedriftsidrettslag fra 51 medlemmer og oppover: 3 representanter

I henhold til NBIFs lov §6(1) gjelder følgende for representanter til Kretstinget:

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et bedriftsidrettslag tilsluttet særkretsen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 10-4.

I henhold til NIFs lov §2-4, skal det ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Saker til Kretstinget: Forslag som ønskes behandlet, må være sendt kretsstyret senest innen 3 uker før tinget – dvs. innen 5.april 2023. Saker sendes til vestland@bedriftsidretten.no

Alle bedriftsidrettslag oppfordres til å møte. Fullstendig saksliste og saksdokumenter sendes ut senest 1 uke i forkant av kretstinget.

Påmelding: Frist for påmelding er 12.april 2023, bruk lenken: PÅMELDINGSSKJEMA KRETSTING 2023

Med vennlig hilsen

Vestland Bedriftsidrettskrets

Anne-Beth Ravndal, styreleder Brit-Helen Simmenes, daglig leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.